Sportpicto's

Welke sport?

Welke sport wordt hier voorgsteld? Vul het juiste antwoord in.