De juiste betekenis

Welke betekenis past bij het woord? Duid het juiste antwoord aan.